PRAVIDLA SOUTĚŽE

Vydal Top Model of the Year  |   Publikováno 9. 01 2017


PRAVIDLA SOUTĚŽE 2018

 

 

I. Preambule

 

1) Soutěž TOP MODEL OF THE YEAR 2019 (dále jen „soutěž“) je zábavný projekt oslovující širokou veřejnost formou komunikace přes printová a elektronická média s cílem najít krásné a inteligentní top modelky. Soutěž je pro dívky ve věku od 18 let. V soutěži nerozhodují pouze míry a fyzická krása jako u většiny soutěží krásy, ale také charakterové vlastnosti.

Tento projekt vytváří atraktivní komerční nabídky partnerům a firmám na základě intenzivní mediální prezentace, čímž je partnerům garantována vysoká zpětná vazba, posílení produktu a image společnosti.

Soutěž umožňuje různé varianty marketingových zviditelnění firem a výrobků, ať již při veřejných kolech, finále nebo při mediálních prezentacích v průběhu soutěže.

2) Vyhlašovatelem celostátní soutěže krásy je European Publishers  Associaction, o. s., Revoluční 1082/8, Nové Město 110 00 Praha 1 IČ: 22737626 (dále jen „vyhlašovatel“).

3) Pořadatelem soutěže je pak European Press Holding a. s. Táboritská ulice 880, 130 00 Praha 3, IČ: 28409329 (dále jen „pořadatel“).

4) Tato pravidla soutěže TOP MODEL OF THE YEAR 2019 (dále jen „pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 

II. Vyhlášení soutěže

 

1) Soutěž je oficiálně vyhlášena 14. března 2019, přičemž registrace Účastnic soutěže bude probíhat od 19. 3. 2019 do 5. 4. 2019 na internetových stránkách www.top-modelka.cz.

2) Podmínkou přijetí do soutěže je splnění všech bodů uvedených v čl. III těchto pravidel soutěže a rovněž vyplnění a odeslání registrace do soutěže na internetových stránkách
www.top-modelka.cz. Dále pak účast na základním castingu soutěže, pokud bude Účastnice vybrána.

 

 

3) Soutěž bude probíhat ve třech kolech:

 • Základní kolo – Účastnice vyplní a odešlou elektronicky přihlášku/registraci, kterou naleznou na internetových stránkách soutěže www.top-modelka.cz. V případě, že soutěžící bude schválena a postoupí do soutěže, nalezne své fotografie na oficiálních internetových stránkách soutěže.
 • Semifinálové kolo - casting, kde bude vybráno 10 soutěžících (do finálového kola) + 2 soutěžící (náhradnice);
 • Finále – představení finalistek široké veřejnosti, výběr a vyhlášení TOP MODEL OF THE YEAR 2019 (hlavní kategorie), 2. a 3. místo (hlavní kategorie); TOP MODEL OF THE YEAR SYMPATIE 2019 (vedlejší kategorie) – prostřednictvím facebookových stránek soutěže pomocí tzv. like, přičemž rozhoduje počet like.
 • Titul MISS CZECH PRESS 2019 (hlavní kategorie)

 

 

 

 

III. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

 

1) Účastnit soutěže se může pouze osoba ženského pohlaví splňující tyto níže uvedené podmínky:

 • Datum narození do 5. dubna 2001 (včetně)
 • Rodinný stav – nerozhoduje
 • Občanství nerozhoduje
 • Plynule mluvící českým jazykem (mluvený i písemný projev)
 • Podpis souhlasu s těmito pravidly
 • Bezúhonnost - (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.

O tom, zda účastnice soutěže splňuje podmínky/pravidla soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel soutěže a proti jeho rozhodnutí se nepřipouští odvolání.

 

IV. SOUTĚŽNÍ KOLA

1) Základní kolo soutěže:

 • Se uskuteční formou registrace účastnic na internetových stránkách soutěže www.top-modelka.cz
 • Účastnice vyplní a odešlou elektronicky přihlášku/registraci k níž připojí své fotografie
 • Z přihlášených účastnic vybere odborná porota složená ze zástupců českých médií a partnerů soutěže 50 dívek, které postoupí a budou pozvány na casting.

2) Semifinálové kolo soutěže:

 • Vyhlášení seznamu soutěžících, které se doslaly do semifinálového kola proběhne
  5. dubna 2019 prostřednictvím internetových stránek soutěže www.top-modelka.cz a facebooku Top Model of the Year 2019.
 • Casting se bude konat v Praze v prostorách hotelu Le Palais (termín bude upřesněn). O složení poroty rozhoduje pořadatel. Proti rozhodnutí poroty se nepřipouští odvolání. Porota předá své rozhodnutí na místě v den konání castingu. Casting proběhne před porotou formou představení/prezentace soutěžící a rozhovoru s ní. Bude zde vybráno 10 soutěžících (do finálového kola) + 2 soutěžící (náhradnice).
 • Na casting si soutěžící s sebou povinně přinese doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), krátký karierní životopis a book. 
 • Postupující finalistka obdrží dva stejnopisy smlouvy – TOP MODEL OF THE YEAR 2019, tyto dokumenty musí soutěžící osobně podepsat a předat pořadateli. Předání podepsaných dokumentů pořadateli je podmínkou další účasti v soutěži.
 • Postupující finalistka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.

 

3) Finálové kolo soutěže:

 • Finalistky budou představeny veřejnosti na internetových stránkách soutěže a na sociálních sítích. Zde si budou moct čtenáři zvolit svou TOP MODEL OF THE YEAR SYMPATIE 2019 (vedlejší kategorie) – hlasování prostřednictvím facebookových stránek soutěže pomocí tzv. like, přičemž rozhoduje nejvyšší počet like.
 • Finále se uskuteční formou slavnostního galavečera dne 26. 4.2019 v Praze v prostorách hotelu Grand Hotel Bohemia. Pokud se finalistka nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit, bude z finálového večera vyřazena a její místo zaujme náhradnice, kterou vybere porota.
 • Generální zkouška finálového galavečera proběhne dne 25. 4. 2019 taktéž v prostorách hotelu Grand Hotel Bohemia. Tato zkouška je povinná pro všechny finalistky. Pokud se finalistka nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit, bude ze soutěže vyřazena a její místo zaujme náhradnice, kterou vybere porota. 

4) Ve finále budou zvoleny:

 • TOP MODEL OF THE YEAR 2019 (hlavní kategorie), 2. TOP  MODEL OF THE YEAR 2019 (hlavní kategorie) a 3. TOP MODEL OF THE YEAR 2019 (hlavní kategorie) – hlasování poroty, v případě shody hlasů rozhoduje o konečném umístění konkrétní finalistky předseda poroty.
 • TOP MODEL OF THE YEAR SYMPATIE 2019 (vedlejší kategorie) – hlasování prostřednictvím facebookových stránek soutěže pomocí tzv. like, přičemž rozhoduje počet like. Hlasování bude ukončeno 25. 4. 2019 ve 12:00 hodin. V případě shody počtu hlasů (like) rozhoduje o konečném umístění konkrétní finalistky předseda poroty.
 • MISS CZECH PRESS 2019 (hlavní kategorie) – hlasování poroty, v případě shody hlasů rozhoduje o konečném umístění konkrétní finalistky předseda poroty.

V. CENY A DARY

1) Ceny, dary apod. budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

2) Finalistka bere v potaz, že získanou cenu, dar apod. nelze vyměnit za jinou a nelze za ni požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Pořadatel rovněž nenese zodpovědnost za kvalitu a stav cen, darů apod.

3) Ceny, dary apod. ze soutěže TOP MODEL OF THE YEAR 2019 nejsou právně vymahatelné.

4) Z cen, darů apod., které finalistka získá ze soutěže, zaplatí finalistka daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají.

5) Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžící a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

 

VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

2) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

3) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

V Praze, dne 14 .3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte více
Přihlašení / Registrace

nebo

Registrace
Zapomenuté heslo ?


Speciály
Roman Kunert

Roman Kunert

Budete-li mít zájem o nový web, eshop nebo portál, oslovte nás. Nabízíme všem účastníkům soutěže možnost získat nové stránky za vyjímečných podmínek, díky panu Jiřímu Morštadtovi.  ... čtěte hned